Liefde voor aardappelen is… zorg dragen voor de natuur. De Mydibel-familie hecht het grootste belang aan die gedachte en benoemt haar groene filosofi e onder het ‘Green Factory’-label.


Een van de belangrijkste stappen was de bouw van een eigen energiecentrale. Die wordt gevoed door een vergister die biogas produceert uit het zetmeelrijke afvalwater. De nevenstromen van het productieproces moeten dus niet worden afgevoerd maar worden ter plaatse verwerkt tot groene energie (elektriciteit en warmte).

Mydibel draait zo voor 100% op groene energie. Dat proces levert een interessant bijproduct: een meststof « Myfert » dat wordt gebruikt om het aardappelveld opnieuw te bemesten. Op die manier is de groene cirkel rond.

The Green Factory cycle

 

GF 2
 1. De volgroeide aardappelen worden gerooid en aangevoerd bij de Mydibel fabriek.
 2. De aardappelen worden gewassen en gesorteerd om verwerkt te worden tot frietjes of andere aardappelproducten.
 3. De nevenstromen van de productie worden niet als afval weggevoerd maar verwerkt op de eigen Green Factory site (reductie van 1.341.375 kg CO2-uitstoot / 5.110 minder vrachtwagens op de baan).
 4. Uit de vergisting van het zetmeelrijke afval ontstaat biogas. De Green Factory site bestaat uit 2 vergisters en 11 biogasmotoren en een waterzuiveringsinstallatie.
 5. Het biogas wordt door de biogasmotoren omgezet tot groene energie (elektriciteit + stoom + warm water).
 6. Mydibel genereert 90% van zijn elektriciteits-behoeften, de resterende 10% groene stroom wordt van het net gekocht. Gramybel, Mydibel Fresh en MyPower daarentegen genereren 120% van hun elektriscehbehoeften.
 7. Aan hand van een elektrolyse zal de restanten van de ter plaatse productie van elektriciteit omgezet worden in waterstof, zodat het opbrengst van de motors van 4% zal stijgen en om het verlies van biogaz te voorkomen. 
 8. Om de mobiliteit koolstofvrij te maken waterstof zal worden gebruikt en ons vrachtwagenpark zal met dual fuel vrachtwagens en fuel cell vrachtwagens vernieuwen. Verschillende partners zullen Mydibel in dit project volgen, waaronder de groep Dufour, die de vuilniswagens in Moeskroen zal vervangen door nieuwe vrachtwagens op waterstof.
 9. Het afvalwater van de productie en het aardappelwassysteem wordt gezuiverd op het terrein van de Green Factory, en vervolgens hergebruikt in het productieproces. 20% van het gebruikte water is gerecycleerd water.
 10. De reststoffen van het biovergistingsproces (Myfert digestaat) zijn rijk aan fosfaat, stikstof en kalium, en vormen de perfecte meststof voor aardappelvelden of andere gewassen.
   

Sustainibility report

Sustainibility report 2013-2015
Sustainibility report 2015-2017
Sustainibility report 2017-2020

Elektriciteitsproductie

Dankzij onze energiecentrale draaien onze fabrieken volledig op groene energie.

Electricity

 

RSE-doelstellingen

Mydibel is betrokken bij verschillende RSE-doelstellingen:

Objectif RSE